در سال 2009، باستان شناسان در حفاری غاری در جنوب دانلود آهنگ حمید هیراد ، فلوتی را کشف کردند که از استخوان بال کرکس تراشیده شده بود. این مصنوع ظریف قدیمی ترین ساز شناخته شده روی زمین است که نشان می دهد مردم بیش از 40000 سال است که موسیقی می سازند.

 

محققین فکر می کنم یکی از مهمترین کارکردهای موسیقی اهنگ جدید حمید هیراد ایجاد احساس انسجام یا پیوند اجتماعی است.

دانشمندان تکاملی می‌گویند که انسان‌ها ممکن است به موسیقی به عنوان یک ابزار ارتباطی وابستگی پیدا کرده باشند، زیرا اجداد ما از گونه‌های درخت‌زیان - درخت‌نشینانی که در آن سوی تاج‌پوش‌ها با یکدیگر تماس می‌گرفتند، آمده‌اند.