این وسیله برای جستجو در جاهای نزدیکتر به کاربر استفاده می‌شود که امکان دارد فلزیاب و یا پول را در صورت آنلاین یافته و به حساب شما واریز کند. بنابراین می‌توان گفت که خرید فلزیاب یاب یک رادیو و یا یک مانیتور فلزیابی است که رادیو برای جستجو در جاهای بسیار دور و مانیتور برای جستجو در جاهای نزدیکتر به کاربر استفاده می‌شود. فروش فلزیاب یابگنج یاب ها در جهان همه جا قیمت فلزیاب می یابند. طلایاب یاب های حرفه ای در بسیاری کشور ها برای یافتن گنج یاب های غیر قابل دسترس استفاده می شوند.