Проблема с приемом почты exim. Почему-то в логах зациклена проверка дким?

Настраивал прием почты на сервер.
При приеме письма в логах так:
...


2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ap-3T <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=10089 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:50 1bzs6T-0003ac-T6 => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6U-0003ap-3T"
2016-10-27 23:20:50 1bzs6T-0003ac-T6 Completed
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ay-92 DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ay-92 <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=10335 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ap-3T => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6U-0003ay-92"
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ap-3T Completed
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003b3-Gv DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003b3-Gv <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=10581 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ay-92 => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6U-0003b3-Gv"
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003ay-92 Completed
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bC-MT DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bC-MT <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=10827 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003b3-Gv => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6U-0003bC-MT"
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003b3-Gv Completed
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bH-Rl DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bH-Rl <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=11073 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bC-MT => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6U-0003bH-Rl"
2016-10-27 23:20:50 1bzs6U-0003bC-MT Completed
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bO-3i DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bO-3i <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=11319 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:51 1bzs6U-0003bH-Rl => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6V-0003bO-3i"
2016-10-27 23:20:51 1bzs6U-0003bH-Rl Completed
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bV-9q DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bV-9q <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=11565 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bO-3i => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6V-0003bV-9q"
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bO-3i Completed
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003be-Gh DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003be-Gh <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=11811 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bV-9q => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6V-0003be-Gh"
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bV-9q Completed
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bj-MN DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bj-MN <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=12057 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003be-Gh => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6V-0003bj-MN"
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003be-Gh Completed
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bo-Rk DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bo-Rk <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=12303 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bj-MN => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6V-0003bo-Rk"
2016-10-27 23:20:51 1bzs6V-0003bj-MN Completed
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003bt-1j DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003bt-1j <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=12549 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:52 1bzs6V-0003bo-Rk => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6W-0003bt-1j"
2016-10-27 23:20:52 1bzs6V-0003bo-Rk Completed
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003by-71 DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003by-71 <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=12795 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003bt-1j => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6W-0003by-71"
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003bt-1j Completed
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003c3-CY DKIM: d=gmail.com s=20120113 c=relaxed/relaxed a=rsa-sha256 [verification succeeded]
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003c3-CY <= mymail@gmail.com H=mydomain.net (domain.eu) [40.68.156.154] P=esmtps X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 S=13041 id=CAEqycp0YNP6j-w3CUcstc=s_Big50Ahf4fNTptHabjf-e2zY0A@mail.gmail.com from <mymail@gmail.com> for info@mydomain.net
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003c3-CY ** info@mydomain.net: Too many "Received" headers - suspected mail loop
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003by-71 => info@mydomain.net R=dnslookup T=remote_smtp H=mail.mydomain.net [40.68.156.154] X=TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=XX,ST=XX,L=XX,O=XX,OU=XX,CN=Proj,EMAIL=root@Proj.mymail695.a9.internal.cloudapp.net" C="250 OK id=1bzs6W-0003c3-CY"
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003by-71 Completed
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003c7-F4 <= <> R=1bzs6W-0003c3-CY U=Debian-exim P=local S=13795 from <> for mymail@gmail.com
2016-10-27 23:20:52 1bzs6W-0003c3-CY Completed
2016-10-27 23:20:53 1bzs6W-0003c7-F4 => mymail@gmail.com R=dnslookup T=remote_smtp H=gmail-smtp-in.l.google.com [64.233.166.26] X=TLS1.2:RSA_AES_128_CBC_SHA1:128 DN="C=US,ST=California,L=Mountain View,O=Google Inc,CN=mx.google.com" C="250 2.0.0 OK 1477603253 r2si10998736wjf.60 - gsmtp"
2016-10-27 23:20:53 1bzs6W-0003c7-F4 Completed
  • Вопрос задан
  • 540 просмотров
Решения вопроса 1
У вас доставка зацикливается. Письмо для локальной доставки пытается доставляться по smtp.
В роутере dnslookup добавьте исключение для локальных доменов:
domains = ! +dummy_domains : ! +local_domains
Ответ написан
Комментировать
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@Aksi0 Автор вопроса
mydomain.net:mydomain.net::no нужный домен
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы