انواع مختلفی از نسخه هیرویک جنگ داخلی را می توان به صورت آنلاین، از طیف وسیعی از خرد

هزینه نسخه اپیک The War Within بسته به نوع تقویت کننده و خرده فروشبه طور کلی، نسخه اپیک وار ویتین چند دلار قیمت دارند، اگرچه برخی