Vnedu-tracuudiem.com nền tảng tra cứu điểm trực tiếp, xem điểm thi, kết quả học tập, điểm trung bình các môn, xếp loại, học lực, hạnh kiểm... của học sinh tiểu học, THCS, THPT. Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống mạng giáo dục Việt Nam nhanh và chuẩn xác nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100000

Email: vnedutracuudiem@gmail.com

Website:

https://vnedu-tracuudiem.com/

https://twitter.com/vnedutracuudiem

https://www.reddit.com/user/vnedutracuudiem

https://500px.com/p/vnedutracuudiem

https://www.flickr.com/people/vnedutracuudiem/