تفاوت‌هاي اصلي کولر پليمري اجزای تشکیل دهنده پمپ آب خانگی با کولرهاي آبي معمولي مقاومت به خوردگي و فرسايش جت هیتر گازی مرغداری کولر پليمري سلولزي در برابر آب و ساير قیمت جت هیتر گاز سوز فاکتورهاي محيطي بسيار بيشتر از ديگر کولرهاي آبي است. علت اصلي اين مقاومت فوق‌العاده، ساخته شدن بدنه اين سيستم سرمايشي از پليمر است. در کولرهاي معمولي ديگر که بدنه فلزي دارند، مطمئنا بدنه کولر با جت هیتر گازوئیلی مرغداری اصابت به آب دچار زنگ‌زدگي و پوسيدگي مي‌شود. اما بدنه پليمري قیمت جت هیتر برقی مرغداری اين کولرها باعث عمر طولاني اين سيستم سرمايشي قدرتمند خواهد شد.