قبل از خرید نهال و پیوند آنها در فضای باز، باید چند نکته را در نظر بگیرید. اولی نوع نهال است. برخی از گیاهان، مانند گیاهان یک ساله و چند ساله، از نهال رشد می کنند. بقیه، مانند درختان و درختچه ها، معمولاً از قلمه شروع می شوند.دومین موردی که باید در نظر گرفت آب و هوا است. مطمئن شوید که می دانید گیاه شما برای رشد به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد. اگر مطمئن نیستید، از یک متخصص در مرکز باغبانی محلی خود بپرسید. مثلا اگر شما اقدام به خرید نهال سیب کرده اید؛ درباره پرورش نهال سیب باید از متخصص باغبانی سوال نمایید.سومین موردی که باید در نظر گرفت زمان سال است. برخی از گیاهان اگر در فصل نامناسبی در خارج از خانه کاشته شوند، عملکرد خوبی ندارند. باز هم، اگر مطمئن نیستید، از یک متخصص بپرسید.وقتی این موارد را در نظر گرفتید، نوبت به سایت نهال و کاشت آنها در فضای باز می رسد.