مبرد R134a به استفاده از تجهیزات و مبردهای تخصصی برای حفظ دمای پایین در محیط های صنعتی اشاره دارد. این فرآیند شامل حذف گرما از یک منطقه تعیین شده، اغلب با استفاده از ترکیبی از فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی است. تجهیزات مورد استفاده در تبرید صنعتی بزرگتر و قدرتمندتر از تجهیزاتی است که برای تبرید سنتی استفاده می شود. این به این دلیل است که سیستم‌های انواع گاز مبرد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حجم بیشتری از محصولات را اغلب در یک جریان پیوسته مدیریت کنند.