این مکان برای تصویری

است

. لحظه ای به اتاقی که در آن هستید نگاهی بیندازید و احتمالاً ده ها محصول الکتریکی خواهید دید. از تلفن گرفته تا تلویزیون و حتی چراغ ها، برق بخش عمده ای از زندگی ما را تشکیل می دهد. متأسفانه برخی از افراد اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمن بودن قیمت برج نوری خود انجام نمی دهند.به منظور استفاده ایمن از محصولات الکتریکی، مهم است که از دستورالعمل های ایمنی کلیدی آگاه باشید. قانون شماره یک این است که همه برج روشنایی پرتوسازان بدیع باید به پریز برق متصل شوند. وصل کردن محصولات الکتریکی به پریزهایی که به درستی به زمین متصل نیستند، می تواند خطرناک باشد و باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود. قبل از وصل کردن هر چیزی، حتما پریزها را بررسی کنید