با استفاده از شکارچی تهدید و راهکارهای پیشرفته، امنیت شبکه های کاربری را بهبود بخشد. یکی از راهکارهایی که APK Group برای امنیت شبکه های کاربری ارائه می دهد، استفاده از دسترسی امن به اینترنت می باشد. این  بومی، UTM بومی، فایروال برنامه کاربردی تحت وب و NGFW ایرانی اشاره کرد. با استفاده از این تجهیزات، امنیت شبکه های کاربری بهبود می یابد. امنیت سایبری و مدیریت تهدیدات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای شبکه‌های ارتباطی و سازمان‌ها در سراسر جهان بحرانی شده است. با توجه به پیشرفت فناوری، افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت، رشد روزافزون داده‌ها و روش‌های پیشرفته حملات سایبری، نیاز به استفاده از خطرات امنیت سایبری و راهکارهای جدیدی برای مدیریت امنیت سایبری احساس می‌شود. یکی از معرفی MSSP