گوش دادن به موزیک می تواند به شما کمک کند آرامش داشته باشید و کمتر استرس داشته باشید. این می تواند نوعی مدیتیشن باشد و به پاکسازی ذهن شما کمک کند. مسعود صادقلو همچنین می تواند به کاهش اضطراب و بهبود خلق و خوی شما کمک کند.

۳- موزیک می تواند حافظه و عملکرد شناختی شما را بهبود بخشد.

مطالعات نشان داده است که موزیک می تواند به بهبود حافظه و عملکرد شناختی شما کمک کند. گوش دادن به علیرضا قربانی می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات را راحت تر به خاطر بسپارید. موزیک همچنین می تواند به تحریک مغز و بهبود تفکر شما کمک کند.

۴- موزیک می تواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند.