هنگامی که نوبت به کاشت می رسد، نهال گردو پالیزگردو ها اغلب راه حلی هستند. کاشت نهال مزایای زیادی دارد، از جمله این واقعیت که مراقبت از آنها معمولا راحت تر از بذر است. نهال ها نیز اغلب بیشتر از دانه ها به رشد و تولید میوه یا سبزی می پردازند.در اینجا برخی از مهمترین مزایای کاشت نهال آورده شده است:1. نهال در حال حاضر آغاز شده است. این بدان معنی است که شما مجبور نیستید کار زیادی برای رشد آنها انجام دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که شرایط و مراقبت مناسب را برای آنها فراهم کنید و آنها باید بقیه کار را انجام دهند.2. خرید نهال گردو پالیز گردو ها اغلب قوی تر و سالم تر از دانه ها هستند. این به این دلیل است که آنها قبلاً خود را تثبیت کرده اند و مدتی است که رشد کرده اند. همچنین کمتر تحت تأث6. نهال گردو را می توان در داخل خانه شروع کرد. اگر فضای زیادی در بیرون ندارید یا اگر آ