نهامراقبت از قیمت نهال بادام ها من کمتر در معرض آفات یا بیماری ها آسیب می بینند.کاشت نهال این می تواند فضای شما را در باغ خود ذخیره کند.فروش نهال برترنهال هد. شوک پیوندی وضعیتی است که می تواند هنگام انتقال گیاه از مکانی به مکان دیگر رخ دهد. شوک پیوند می تواند باعث از بین رفتن برگ، پژمردگی و حتی مرگ گیاه شود. نهال‌ها کمتر دچار شوک پیوندی می‌شوند، زیرا به ظریفی دانه‌ها نیستند.یکی از بزرگترین مزایای نهال این است که ش دهید.مزت بیشتری دارند. از طرف دیگر، خرید نهال بادام برترنهال ها مقاوم هستند و اغلب می توان آنها را با هزینه کمتری پیدا کرد.ای بیند