Ответы пользователя по тегу HTML
 • Врезка в LaTeX

  Antigluk
  @Antigluk
  Вот так я оформляю все свои титулки. Собственно, врезка — блок flushright
  \begin{center}

  {\large Національний технічний університет України \\
  <<Київський політехнічний інститут>>\\
  Факультет інформатики та обчислювальної техніки\\[3cm]
  }

  \huge Розрахунково-графічна робота \\[0.6cm]
  \large Електричне поле в діелектриках. Конденсатори. Енергія поля. \\[3.7cm]

  \begin{flushright}
  \begin{minipage}{0.4\textwidth}
  \emph{Виконав:} Радер~Роман~Ілліч\\
  \emph{Факультет:} ІОТ\\
  \emph{Група:} ІО-02\\
  \emph{Номер:} 22\\
  \emph{Залікова книжка №} 0215\\[0.3cm]
  \end{minipage}
  \end{flushright}

  \vfill

  {\large Київ - 2011}

  \end{center}
  \thispagestyle{empty}
  \newpage
  Ответ написан
  Комментировать